strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Legnicy Karol Kułakowski
Działka o pow. 1 200 m2, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-11
Godzina: 09:40:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1 200 m2, zabudowana
Cena wywoławcza: 231 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2155/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 lutego 2016 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę, przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jakuszów 15, gm. Miłkowice, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00015161/0, będącej własnością dłużnika: (…).

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 178,30 m2, budynkiem gospodarczym z kotłownią o powierzchni użytkowej 151,70 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 16,40 m2 położonej na działce o numerze ewidencyjnym 116/5 o powierzchni 1 200 m2 zlokalizowanej w Jakuszowie 15, gm. Miłkowice, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr LE1L/00015161/0.

Działka nr 116/5 położona jest na skraju wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i terenów rolnych i leśnych. Dostępność komunikacyjna dobra – dojazd do nieruchomości drogą lokalną, asfaltową. Teren działki ogrodzony i zagospodarowany, uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Suma oszacowania wynosi 308 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 30 820,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy

78 1020 3017 0000 2102 0116 4094.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 5.02.2016 r. o godz. 12:00 wolno oglądać nieruchomość - PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją codziennie w godzinach od 9:00 do 14:00 przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt

postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez

zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (76) 856 56 74

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jakuszów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone