strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka
Działki w Worsach i Żerocinie.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-28
Godzina: 12:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Worsach i Żerocinie.
Cena wywoławcza: 720,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 620/10
Opis:
 
 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 stycznia 2016 r. o godz. 12:45

 

w sali nr V w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, przy ul. Wyszyńskiego 5, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

1.    działka nr 302 o pow. 2,4459 ha, położonej w obrębie Worsy, gm. Drelów, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi z uwzględnieniem ograniczonych praw rzeczowych, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00070443/4;

2.    działki nr 62 o pow. 1,3877 ha, położonej w obrębie Worsy, gm. Drelów, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00043332/5;

3.    działka nr 16 o pow. 1,7522 ha, działka nr 223 o pow. 0,3762 ha, działka nr 224 o pow. 0,0971 ha, działka nr 297 o pow. 1,0234 ha, działka nr 342 o pow. 0,4626 ha, działka nr 346 o pow. 1,0787 ha, działka nr 510 o pow. 0,5690 ha, działka nr 565 o pow. 0,9087 ha, działka nr 747 o pow. 2,0672 ha, położone w obrębie Worsy, gm. Drelów, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00013515/3;

4.    udział 2/12 w działce nr 293 o pow. 1,1311 ha, położonej w obrębie Żerocin, gm. Drelów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00041754/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 111 850,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 833 887,50 zł.

Wysokość rękojmi ustalono na kwotę 111 185,00 zł.

 

1.    Działka nr 302 oszacowana jest na kwotę 374 020,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 280 515,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 37 402,00 zł.

2.    Działka nr 62 oszacowana jest na kwotę 658 630,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 493 973,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 65 863,00 zł.

3.    Działka nr 16 oszacowana jest na kwotę 15 110,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 11 333,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 1 511,00 zł.

4.    Działka nr 223 oszacowana jest na kwotę 3 710,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 2 783,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 371,00 zł.

5.    Działka nr 224 oszacowana jest na kwotę 960,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 720,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 96,00 zł.

6.    Działka nr 297 oszacowana jest na kwotę 10 100,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 7 575,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 1 010,00 zł.

7.    Działka nr 342 oszacowana jest na kwotę 4 560,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 3 420,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 456,00 zł.

8.    Działka nr 346 oszacowana jest na kwotę 10 640,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 7 980,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 1 064,00 zł.

9.    Działka nr 510 oszacowana jest na kwotę 5 610,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 4 208,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 561,00 zł.

10. Działka nr 565 oszacowana jest na kwotę 7 840,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 5 880,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 784,00 zł.

11. Działka nr 747 oszacowana jest na kwotę 17 830,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 13 373,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 1 783,00 zł.

12. udział 2/12 w działce 293 oszacowany jest na kwotę 2 840,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 2 130,00 zł,

wysokość rękojmi ustalono na kwotę 284,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Rękojmie należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto w

BGŻ S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Worsy, Żerocin
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone