strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś
Lokal mieszkalny w Głogowie o pow. 42,30 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-24
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Głogowie o pow. 42,30 m2.
Cena wywoławcza: 67 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 90/15 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 lutego 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 210 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 42,30 m2, znajdującego się na działce gruntowej nr 8/2, w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, 11-kondygnacyjnym podpiwniczonym, na parterze. Lokal ten składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju. Nieruchomość ta położona jest w Głogowie przy ul. Oriona 7/3, posiada założony Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” i stanowi własność dłużników:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 90 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 67 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, najpóźniej do dnia 23.02.2016 r., na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia do sprawy Km 90/15 i inne”. Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Oriona
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone