strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o powierzchni 35,38 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-12
Godzina: 08:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 35,38 m2
Cena wywoławcza: 69 285,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 286/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Bartłomiej Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 lutego 2016 r. o godz. 8:40

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl., sala 301, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Lwówek Śl. przy ul. Jana Pawła II 18/3 o powierzchni użytkowej 35,38 m2.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z wc, przedpokoju i loggia.

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 37/100 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00016831/5). Nieruchomość stanowi własność dłużnika.

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00022819/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 92 380,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 69 285,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 9 238,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jana Pawła II
Miasto: Lwówek Śląski
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone