strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik
Działka zabudowana budynkiem mieszkalny o pow. 385,16 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-04
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem mieszkalny o pow. 385,16 m2.
Cena wywoławcza: 531 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 485/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1O/00015095/3

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

4 marca 2016 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Obornikach, ul. Piłsudskiego 47, sala nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/00015095/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w Obornikach, ul. Obrzycka 115B, o pow. 0,5627 ha, o kształcie zbliżonym do prostokąta, posiadająca uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną, ogrodzona, ze stalową bramą wjazdową, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 385,16 m2. Budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem mieszkalnym i garażem, częściowo podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w 1999 r.

Suma oszacowania wynosi 708 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 531 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 70 800,00 zł. Z uwagi na wysokość rękojmi, należy ją uiścić na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych

57 2030 0045 1110 0000 0217 6050

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Obrzycka
Miasto: Oborniki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone