strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak
Działki o pow. 21 330 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-19
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 21 330 m2
Cena wywoławcza: 60 600,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 632/09
Opis:

                                   

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 lutego 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), stanowiąca działki nr 427/317 i 697/256 obręb Mechnice o powierzchni 21 330 m2 dla której Sąd Rejonowy W Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00101103/5. Wieś Mechnice nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki nr 427/317 i 697/256 km 3 obręb Mechnice oznaczone są kolorem żółtym, tj. tereny użytków rolnych.

Suma oszacowania wynosi 80 800,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 600,00 zł (brutto). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 080,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I o. Centrum w Opolu

53 1020 3668 0000 5302 0093 0263

lub kwitariusz przychodowy, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mechnice
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone