strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mielcu Andrzej Janusz
Działka zabudowana budynkiem produkcyjno-administracyjnym w Chrząstowie.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-28
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem produkcyjno-administracyjnym w Chrząstowie.
Cena wywoławcza: 1 586 088,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1003/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 stycznia 2016 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 102A Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chrząstowie w gminie Mielec, oznaczonej jako działka nr 467/2 o pow. 0,81 ha, zabudowana budynkiem produkcyjno-administracyjnym o pow. użytkowej 1 525,30 m2, stanowiąca własność dłużnika:

(…),

zam. ul. Grodzka 67/46, 38-400 Krosno,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Mielcu nr TB1M/00042636/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 379 132,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:
1 586 088,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 237 913,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię należy wpłacać w kancelarii komornika lub na konto komornika w

Banku Spółdzielczym w Mielcu nr 49 9183 0005 2001 0036 8256 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem i przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mielcu akta postępowania egzekucyjnego.

Dodatkowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chrząstów
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone