strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka
Działki o pow. 1,64 ha w Kąkolewicy Wschodniej.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-17
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 1,64 ha w Kąkolewicy Wschodniej.
Cena wywoławcza: 110,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 460/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu

 

17 lutego 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr IV Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, przy ul. Wyszyńskiego 5, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

Działek nr 2517, 2518/2, 2518/1, 2520, 2521 o pow. 1,64 ha, oznaczone jako łąki trwałe, położone w Kąkolewnicy Wschodniej, posiadające założona księgę wieczystą
w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
nr LU1R/00020092/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7 918,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 5 938,50 zł.

1.      Działka nr 2517 o pow. 0,27 ha oszacowana jest na kwotę 1 218,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 913,50 zł.

2.      Działka nr 2518/2 o pow. 0,03 ha oszacowana jest na kwotę 147,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 110,25 zł.

3.      Działka nr 2518/1 o pow. 0,38 ha  oszacowana jest na kwotę 1 858,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 1 393,50 zł.

4.      Działka nr 2520 o pow. 0,09 ha oszacowana jest na kwotę 440,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 330,00 zł.

5.      Działka nr 2521 o pow. 0,87 ha oszacowana jest na kwotę 4 255,00 zł,

cena wywoławcza wynosi 3 191,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz
z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu,
iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Rękojmie należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w:

BGŻ S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kąkolewnica Wschodnia
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone