strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Działka o pow. 7 100 m2 w Podpolichnie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-19
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 7 100 m2 w Podpolichnie
Cena wywoławcza: 70 600,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 17/01
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek Zając zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

19 lutego 2016 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXVI odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości – oznaczonej jako działka gruntu nr ewidencyjny 439/1 o powierzchni 7 100 m2, położona w miejscowości Podpolichno, gmina Chęciny, na terenach przeznaczonych zgodnie
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chęciny, do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej z usługami podstawowymi, rzemiosłem produkcyjnym i produkcją rolną, dla której to nieruchomości w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach jest prowadzona księga wieczysta KI1L/00064323/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 105 900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 70 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 10 590,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Podpolichno
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone