strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Jacek Korman
Grunty orne o pow. 1,4358 ha
(nieruchomości - grunty orne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-15
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Grunty orne o pow. 1,4358 ha
Cena wywoławcza: 22 050,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1305/11
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman (tel./fax (15) 832 11 94) ogłasza, że dnia

 

15 marca 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2a, w sali nr II, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 1559, 1352/2, 1353/2 (grunty orne) położone w miejscowości Słupcza, gmina Dwikozy oraz działki o numerach ewidencyjnych 752/3 i 752/4 (grunty orne) położone w miejscowości Szczytniki, gmina Dwikozy o powierzchnia 1,4358 ha należącej do dłużnika (…), dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00018631/4.

 

Suma oszacowania wynosi 29 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 050,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 940,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

Bank BPH S.A. I O. w Sandomierzu 05 1060 0076 0000 3200 0060 2500.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Słupcza, Szczytniki
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone