strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn
Lokal mieszkalny o pow. 72,90 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-14
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 72,90 m2
Cena wywoławcza: 412 028,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1336/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 69419 i 70621

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 marca 2016 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę w Zielonej Górze, Plac Słowiański 2 w sali nr 202, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej o powierzchni 72,90 m2 składającej się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, garderoby, hallu, należącej do dłużnika (…), położonego: 65-664 Zielona Góra, ul. Waszczyka 1E/27, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 69419 [NKW: ZG1E/00069419/7], która została oszacowana na kwotę 323 221,00 zł oraz nieruchomości lokalowej o pow. 72,09 m2 składającej się z 2 pokoi, hallu, garderoby, łazienki, położonego: 65-664 Zielona Góra, ul. Waszczyka 1F/24, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 70621 [NKW: ZG1E/00070621/6], która została oszacowana na kwotę 294 821,00 zł. Nieruchomości położone są na III i IV piętrze i są funkcjonalnie połączone poprzez połączenie dwóch lokali z sąsiadujących klatek schodowych. W skład lokali wchodzi nie należąca w ujęciu prawnym powierzchnia 7 m2, stanowiąca część wspólną nieruchomości (klatka wewnętrzna), której nie obejmuje cena oszacowania. Nie jest wykluczona konieczność przywrócenia stanu poprzedniego nieruchomości. O wartość tych nakładów została pomniejszona cena oszacowania obu nieruchomości. W dziale II nieruchomości lokalowej oznaczonej księgą wieczystą KW 70621 figuruje ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością – zakaz zbywania i obciążania nieruchomości.

 

Łączna suma oszacowania wynosi 618 042,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 412 028,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 61 804,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (68) 322 19 36.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Waszczyka
Miasto: Zielona Góra
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone