strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Lokal mieszkalny o pow. 51,70 m2 w Żórawinie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-24
Godzina: 14:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 51,70 m2 w Żórawinie
Cena wywoławcza: 42 133,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2951/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00123065/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 lutego 2016 r. o godz. 14:40

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław, w sali nr 109, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 55-020 Żórawina, ul. Polna 9/3, należącej do dłużników: (…).

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa mieszkalna, położona: 55-020 Żórawina, ul. Polna 9/3, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00123065/1. Nieruchomość składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, korytarza i przedsionka, o powierzchni użytkowej wynoszącej 51,70 m2. Lokal usytuowany na działce nr 590/17, AM-3 obręb ewidencyjny Żórawina. Lokal nie jest mieszkaniem rozkładowym – kuchnia oraz jeden z pokoi jest przechodni. Podłoga w pokoju nr 1 pokryta panelami, w pokoju nr 2 wykładziną PCV, w pokoju nr 3 podłoga jest nieurządzona, znajduje się jedynie wylewka betonowa. Sufity pokryte farbą emulsyjną. Stolarka okienna typu PCV, stolarka drzwiowa drewniana starego typu. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową (ciepła woda z bojlera znajdującego się w łazience), kanalizację sanitarną. Lokal ogrzewany z wykorzystaniem pieca z centralnego ogrzewania (na węgiel) znajdującego się w kuchni. Stopień zużycia należy przyjąć jako wysoki, lokal wymaga remontu, w szczególności zabezpieczenia wymaga przeciekający dach. Budynek, w którym znajduje się lokal jest wyposażony w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w technologii tradycyjnej. Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 165/1000 w nieruchomości wspólnej o nr KW WR1K/00123062/0.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 56 178,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 133,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 617,80 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 23.02.2016 r. (art. 962 § 1 KPC) tytuł przelewu: „ rękojmia na licytację-KM 2951/12 (imię i nazwisko licytanta)”.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc).

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5 kpc na dzień 10.02.2016 r. na godz. 11:40. Komornik informuje, że od dnia 11.02.2016 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław, odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Polna
Miasto: Żórawina
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone