strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Lokal mieszkalny o pow. 48,00 m2, 3 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-31
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 48,00 m2, 3 pokoje
Cena wywoławcza: 186 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1300/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 marca 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław, w sali nr 109, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

położonego: 53-342 Wrocław, ul. Komandorska 81/4,

należącego do dłużników: (…). Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego: 53-342 Wrocław, ul. Komandorska 81/4, wpisane w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocław Południe” (adres spółdzielni: ul. Trwała 7), dla którego nie została urządzona księga wieczysta, o powierzchni użytkowej 48,00 m2 (według informacji ze SM), położony jest na III kondygnacji (II piętrze). W jego skład wchodzą trzy pokoje (13,79 m2; 7,32 m2; 9,02m2), kuchnia (6,93 m2), łazienka (2,60 m2), wc (1,24 m2) i przedpokój (6,49 m2). Wskazana powierzchnia pomieszczeń została wskazana w oparciu o pomiary z natury. Lokal został zmodyfikowany i wyniku podziału jednego pokoju utworzono dodatkowy (najmniejszy) pokój. Do lokalu mieszkalnego przynależy komórka lokatorska znajdująca się w podpiwniczeniu budynku.

Budynek usytuowany jest na zagospodarowanym osiedlu domów wielorodzinnych niskich i średniowysokich. Budynek przy ul. Komandorskiej 81 wybudowany w 1974 r., położony jest na działce nr 7/2, AM-24, obręb Południe, o powierzchni 3 780 m2, wchodzi w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocław-Południe” we Wrocławiu. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Budynek w którym usytuowany jest wyceniany lokal mieszkalny oddano do użytku w 1974 r. Pięciokondygnacyjny, siedemnastoklatkowy obiekt, całkowicie podpiwniczony, wykonany został w technologii wielkoblokowej. Fundamenty żelbetowe; ściany konstrukcyjne – żelbetowe; ściany działowe – elementy prefabrykowane; dach – stropodach wentylowany, kryty papą termozgrzewalną; tynki zewnętrzne strukturalne, budynek ocieplony. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna, telefoniczna, telewizyjna, odgromowa, domofonowa. Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Suma oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 249 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 750,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24 900,00. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 30.03.2016 r. (art. 962 § 1 KPC) tytuł przelewu: „rękojmia na licytację - KM 1300/15 (imię i nazwisko licytanta)”. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc).

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5 kpc na dzień 22.03.2016 r. na godz. 11:00. Komornik informuje, że od dnia 23.03.2016 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław, odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Komandorska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone