strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Działki budowlane, dom jednorodzinny, willa przedwojenna w Polanicy Zdroju
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-16
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki budowlane, dom jednorodzinny, willa przedwojenna w Polanicy Zdroju
Cena wywoławcza: 68 325,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 890/99
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 marca 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15, w sali nr 128, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

1)  działki budowlane w Polanicy Zdrój, ul. Tuwima 2b, nieruchomość gruntowa niezabudowana obręb 0006 Sokołówka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, gmina Polanica Zdrój, nr księgi wieczystej SW1K/00040022/1,

nieruchomość należy do dłużnika: (…).

 

Działka

Powierzchnia (ha)

Wartość oszacowania

Cena wywoławcza

(3/4 ceny oszacowania)

Rękojmia

(1/10 ceny oszacowania)

123/2

0,2076

169 100,00 zł

126 825,00 zł

16 910,00 zł

123/3

0,2036

155 500,00 zł

116 625,00 zł

15 550,00 zł

123/5

0,2056

157 100,00 zł

117 825,00 zł

15 710,00 zł

123/6

0,2038

166 000,00 zł

124 500,00 zł

16 600,00 zł

123/7

0,1192

91 100,00 zł

68 325,00 zł

9 110,00 zł

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, zgodnie z tabelą.

 

2)  Dom jednorodzinny – Polanica Zdrój, ul. Tuwima 2b, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym; obręb 0006 Sokołówka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, gmina Polanica Zdrój, działka nr 123/1, nr księgi wieczystej SW1K/00040022/1,

nieruchomość należy do dłużnika: (…).

Powierzchnia działki – 0,2296 ha.

Budynek w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

Piwnica: pralnia, kotłownia, garaż, 4 pomieszczenia gospodarcze;

Parter: hol, łazienka, kuchnia, 3 pokoje;

I piętro: hol, łazienka, garderoba, 4 pokoje.

Powierzchnia budynku ogółem: 350,05 m2.                         

CENA MINIMALNA – 428 850,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 571 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 428 580,00 zł. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 57 180 zł.

         

3)  Willa sprzed 1939 r. + działka o pow. 1,5079 ha, adres: Polanica Zdrój, ul. Gałczyńskiego 22, nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 168, AM-4, obręb Sokołówka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, nr księgi wieczystej SW1K/00004485/0, działka o powierzchni 1,5079 ha, nieruchomość należy do dłużnika: (…).

Piwnica: korytarz, pralnia, 6 pomieszczeń gospodarczych;

Parter: hol, korytarz, kuchnia, łazienka, 3 pokoje;

Piętro: korytach, kuchnia, łazienka, spiżarka, 3 pokoje, weranda.

Powierzchnia budynku ogółem: 267,89 m2.

CENA MINIMALNA – 871 575,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 1 162 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 871 575,00 zł. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 116 210,00 zł.

Informacja – tel. (74) 640 08 82.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Tuwima, Gałczyńskiego
Miasto: Polanica Zdrój
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone