strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Działka niezabudowana o pow. 1 795 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-22
Godzina: 08:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 1 795 m2.
Cena wywoławcza: 58 104,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1707/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 lutego 2016 r. o godz. 8:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy ul. Aleja 1 Maja 5a, w sali nr 314, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej KW PO1A/00038928/5, w skład której wchodzi działka nr 228 o powierzchni 1 795 m2. Działka niezabudowana. Kształt działki nieregularny. Ukształtowanie terenu płaskie, z lekką skarpą w kierunku jeziora. Teren gruntowy, niezagospodarowany, od frontu zarośnięty i zachwaszczony. Dojazd drogą gruntową – bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny inwestycyjne, jezioro oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Uzbrojenie w zasięgu: prąd, woda. Działka w części ogrodzona parkanem drewnianym, w części betonowym. W wypisie z rejestru gruntów, nieruchomość widnieje jako „zurbanizowane tereny niezabudowane”;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Psarskie, gmina Pniewy,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00038928/5.

 

Suma oszacowania wynosi 77 472,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 104,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 747,20 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operaty szacunkowe biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Psarskie
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone