strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Kosiarka dyskowa SAMASZ KT 341 rok produkcji 2013 i Rozsiewacz nawozów SULKY DPX18, rok produkcji 2012
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-16
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Kosiarka dyskowa SAMASZ KT 341 rok produkcji 2013 i Rozsiewacz nawozów SULKY DPX18, rok produkcji 2012
Cena wywoławcza: 12 294,62
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 974/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 lutego 2016 r. o godz. 11:00

 

pod adresem: PIOTROWICE 1A, 59-170 Przemków odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ruchomości:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Kosiarka dyskowa SAMASZ KT 341
rok produkcji 2013,

nr seryjny 00014, szerokość koszenia
3,40 m,

liczba dysków 8 szt., liczba noży 16 (2x8),
 obroty WOM-540obr/min

wymagana moc silnika - od 90 KM

1 [szt.]

32 448,38 zł *)

24 336,29 zł *)

2.

Rozsiewacz nawozów SULKY DPX18,
rok produkcji 2012, nr seryjny 12/RX07114

1 [szt.]

16 392,83 zł *)

12 294,62 zł *)

 

*) kwota brutto zawiera podatek VAT 23%

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej na 30 minut przed rozpoczęciem licytacji.

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wystawia faktury VAT.

Komornik informuje, że zgodnie z:

Art. 8671. §1 KPC przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. kwotę 3 244,84 zł (poz. nr 1) lub kwotę 1639,28 zł (poz. nr 2), która może być uiszczona bezpośrednio przed licytacją do rąk komornika lub przelewem na rachunek bankowy komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768 - w tytule przelewu: „rękojmia na licytację KM 974/15 imię i nazwisko licytanta”.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 8672. § 1.KPC Licytacja odbywa się publicznie.

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

§4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Piotrowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone