strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Zabudowana budynkiem mieszkalnym działka o pow. 6 100 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-01
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana budynkiem mieszkalnym działka o pow. 6 100 m2.
Cena wywoławcza: 226 920,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2623/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

1 marca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 215/1 – o powierzchni 6 100 m2 zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 106,91 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o różnym stopniu zaawansowaniu budowy, w którym znajdują się garaż, boks garażowy oraz pomieszczenie gospodarcze stanowiące jedną ciągłość i działka nr 235 – niezabudowana o powierzchni 200 m2.

Powyższa nieruchomość położona jest w miejscowości Łękawka, gm. Tarnów, stanowi własność dłużników: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00130001/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 340 380,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 226 920,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 23.02.2016 r. oraz 25.02.2016 r. w godz. 10:00-11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łękawka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone