strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza w Nowym Targu
Działka zabudowana, działka, udział 1/2 części w nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-09
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana, działka, udział 1/2 części w nieruchomości
Cena wywoławcza: 474 661,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 30/14
Opis:

 

 

Sygn. akt Km 30/14, Km 589/14, Km 590/14, Km 682/14, Km 812/14, Km 1286/14, Km 1471/14, Km 1631/14, Km 1675/14, Km 1682/14, Km 138/15, Km 182/15, Km 417/15

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

9 marca 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w Krościenku nad Dunajcem, stanowiących gospodarczą

całość, a to:

- dz. ew. 30 zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Nowym Targu nr NS1T/00067071/9;

- dz. ew. 484/1 objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Nowym Targu nr NS1T/00145794/4;

- udziału 1/2 części w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Nowym Targu nr NS1T/00067070/2

stanowiących własność dłużników: (…).

 

Nieruchomości oszacowane są łącznie na kwotę: 711 992,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 474 661,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 71 199,20 zł (najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu – lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15 1240 5136 1111 0000 5221 8037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2.03.2016 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 257/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Informacji udziela Komornik pod numerem tel. (18) 541 61 06

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krościenek nad Dunajcem
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone