strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Działdowie Teresa Królikowska Kancelaria Komornicza Działdowo
Działki z zabudową przemysłową w Działdowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-24
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki z zabudową przemysłową w Działdowie
Cena wywoławcza: 88 705,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 335/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJACH NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. (23) 697 23 02) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 lutego 2016 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Działdowie, ul. Jagiełły 31 odbędą się

 

PIERWSZE LICYTACJE

 

1/3 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: (…) oraz

2/3 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika (…) stanowiących: działkę nr 2176/9 o powierzchni 0,3549 zabudowaną budowlami bazy paliw (zbiorniki, rurociągi) oraz budowlami oczyszczania ścieków (oddzielacz produktów naftowych, filtr koksowy, pompownia ścieków, oddzielacz produktów naftowych), dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00019797/1] oraz działkę nr 2/3 o powierzchni 0,1525 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. zabudowaną budynkiem magazynowym i działkę nr 2175 o powierzchni 0,7463 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. zabudowaną budynkami i budowlami stacji paliw oraz bazy paliw (zbiorniki, rurociągi, budynki magazynowe i socjalno-biurowe), dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00030953/6]. Nieruchomości są uzbrojone w wodę z wodociągu, kolektor sanitarny, energię elektryczną, gaz ziemny, są zagospodarowane i ogrodzone położonej: Działdowo, ul. Polna 1a/3.

 

1. Suma oszacowania udziału 1/3 części działki nr 2176/9 wynosi 67 903,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 927,50 zł.

Suma oszacowania udziału 1/3 części działki nr 2/3 wynosi 59 136,67 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 352,50 zł.

Suma oszacowania udziału 1/3 części działki nr 2175 wynosi 134 656,67 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 992,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: do działki nr 2176/9 – 6 790,33 zł, działki nr 2/3 – 5 913,67 zł , do działki nr 2175 – 13 465,67 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2. Suma oszacowania udziału 2/3 części działki nr 2176/9 wynosi 135 806,67 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 855,00 zł.

Suma oszacowania udziału 2/3 części działki nr 2/3 wynosi 118 273,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 705,00 zł.

Suma oszacowania udziału 2/3 części działki nr 2175 wynosi 269 313,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 985,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: do działki nr 2176/9 – 13 580,67 zł, działki nr 2/3 – 11 827,33 zł, do działki nr 2175 – 26 931,33 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość jest obciążona zobowiązaniem umownym – dzierżawą. W związku z tym cała nieruchomość została oszacowana z uwzględnieniem wymienionego obciążenia.

3. Rękojmie powinny być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie 57 1240 5338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargach nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (23) 697 23 02

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Polna
Miasto: Działdowo
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone