strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek
Działki, w tym zabudowana w Podrzeczu.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2017-07-05
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, w tym zabudowana w Podrzeczu.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 655/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 lipca 2017 r. o godz. 8:30

 

sala nr 105 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

-                      nieruchomość gruntowa skłądająca się z działki ewidencyjnej nr 399/3 o powierzchni 0,08 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, objęta księgą wieczystą nr NS1S/00052663/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

-                      nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej nr 399/4 o powierzchni 0,21 ha, objętej księgą wieczystą KW nr NS1S/00052925/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

Nieruchomość działka nr 399/3 oszacowana jest na kwotę: 477 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 318 333,00 zł.

Rękojmmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wynosi 47 750,00zł.

Nieruchomość działka nr 399/4 oszacowana jest na kwotę: 131 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 87 600,00 zł.

Rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wynosi: 13 140,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej Kancelarii

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 BGŻ BNP Paribas SA.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na  poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 655/15 oraz nr działki”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Podrzecze
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone