strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Sławomira Molenda - Myszkowska
Działki niezabudowane, pow. 1,2190 ha i 0,6620 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-23
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane, pow. 1,2190 ha i 0,6620 ha
Cena wywoławcza: 7 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2885/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 952, 953 kpc że w dniu

 

23 lutego 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kozienicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci:

nr działki
i numer księgi wieczystej

położenie

obszar działki

klasa gruntu

suma oszacowania

cena wywołania

3/4 sumy oszacowania

wysokość rękojmi

47

nr KW

RA1K/00050457/1

Głowaczów

1,2190

ha

RIVa

RIVb

19 000,00 zł

14 250,00 zł

1 900,00 zł

65

nr KW

RA1K/00050457/1

Głowaczów

0,6620

ha

RIVb

RV

10 000,00 zł

7 500,00

1 000,00 zł

 

stanowiących własność dłużnika: Przemysław Szcześniak, zam. 02-987 Warszawa, ul. Syta 177C.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Działka nr 47 o powierzchni 1,2190 ha w kształcie wydłużonego prostokąta z wcięciem od strony zachodniej, o szerokości frontów około 20 i 10 metrów i długości około 660 metrów. Działka jednym z boków przylega do drogi gruntowej działki nr 235, oznaczonej jako użytek „dr” której posiadaczem jest Gmina Głowaczów. Drugim bokiem graniczy z polami. Sąsiedztwo to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo. Działka położona w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Działka niezabudowana, nieogrodzona, niezalesiona. Teren działki płaski. Działka użytkowana rolniczo. Brak utrudnień w uprawie.

Działka nr 65 o powierzchni 0,6620 ha w kształcie wydłużonego prostokąta, o szerokości frontu około 10 metrów i długości około 660 metrów. Działka jednym z boków przylega do drogi gruntowej działki nr 235 oznaczonej jako użytek „dr” której posiadaczem jest Gmina Głowaczów. Drugim bokiem graniczy z polami. Sąsiedztwo to teren niezabudowany użytkowany rolniczo i częściowo zadrzewiony. Działka położona w terenie bez dostępu infrastruktury technicznej. Działka niezabudowana, nieogrodzona. Teren działki płaski. Działka odłogowana – zadrzewiona samosiewami drzew liściastych i iglastych.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika:

BGŻ S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Kozienicach do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Głowaczów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone