strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej
Działki o pow. 2 370 m2, 525 m2, 500 m2, zabudowania
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-17
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 2 370 m2, 525 m2, 500 m2, zabudowania
Cena wywoławcza: 3 214,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1399/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

17 lutego 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jakuba Bojki 2, w sali nr 124, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w Bobrownikach Wielkich, gmina Żabno, stanowiących własność dłużników, opisanych jako:

  1. Działka nr 286/3 o pow. 2 370 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym – murowanym – zamieszkałym, budynkiem inwentarsko-składowym – murowanym, budynkiem gospodarczym – murowanym  z garażem, silosem zbożowym, objęta KW TR1D/00058719/5, oszacowana na kwotę 380 230,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 253 487,00 zł.
  1. Działka rolna nr 286/4 o pow. 525 m2, objęta KW TR1D/00058719/5, oszacowana na kwotę 5 970,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 3 980,00 zł.
  1. Działka rolna nr 285/8 o pow. 500 m2, objęta KW TR1D/00064464/7, oszacowana na kwotę 4 820,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 3 214,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w

PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481

jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu, wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 642 35 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bobrowniki Wielkie
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone