strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Działki o pow. 0,71 ha, 7 00 m2, 4 500 m2, 0,20 ha, 0,19 ha, budynek mieszkalny o pow. 54,10 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-01
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,71 ha, 7 00 m2, 4 500 m2, 0,20 ha, 0,19 ha, budynek mieszkalny o pow. 54,10 m2
Cena wywoławcza: 1 547,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2070/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 marca 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużnika: (…), opisanych jako:

1.    Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości: Łopoń, gm. Wojnicz, w której skład wchodzi niezabudowana działka gruntowa nr 75 o powierzchni 0,71 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o nr TR1T/00112952/2.

Wartość szacunkowa ww. nieruchomości wynosi – 40 114,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto czternaści złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 30 085,50 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 50/100).

2.    Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości: Łopoń, gm. Wojnicz, opisana jako działka  niezabudowana nr 76 o pow. 7 000 m2, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o nr TR1T/00112932/6.

Wartość szacunkowa ww. nieruchomości wynosi – 40 114,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto czternaście złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 30 085,50 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 50/100).

3.    Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości: Łopoń, gm. Wojnicz, opisana jako: działka gruntowa nr 126/4 o pow. 4 500 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 54,10 m2 oraz budynkiem gospodarczym (stodołą ze stajnią pod jednym dachem), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowe w Tarnowie o numerze: TR1T/00112546/3.

Wartość szacunkowa ww. nieruchomości wynosi 92 169,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 69 126,75 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 75/100).

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia, którego wartość wynosi 22 654,00 zł.

4.    Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz, pow. Tarnów, woj. małopolskie, objęta księgą wieczystą TR1T/00112921/6 – niezabudowana, w której skład wchodzi działka nr 79 o pow. 0,20 ha, częściowo o przeznaczeniu rolnym, a częściowo o przeznaczeniu pod zabudowę.

Wartość szacunkowa wynosi 21 190,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 15 892,50 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100).

5.    Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz, objęta księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze: TR1T/00117126/8 – niezabudowana, w której skład wchodzi działka nr 116 o pow. 0,19 ha, o przeznaczeniu rolnym.

Wartość szacunkowa wynosi: 2 063,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt trzy złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 547,25 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści siedem złotych 25/100).

WARTOŚĆ PRAWA DOŻYWOCIA OBCIĄŻONEGO DZ. NR 116 – 507,00 zł (słownie: pięćset siedem złotych).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łopoń
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone