strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomości, nieruchomości rolne i gruntowe, nieruchomości zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-17
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, nieruchomości rolne i gruntowe, nieruchomości zabudowane
Cena wywoławcza: 35 366,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1983/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

17 lutego 2016 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Białostockiej 92F, oznaczonej w ewidencji gruntów
nr geodezyjnym 1756/27 o pow. 0,1569 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o nr BI1P/00047882/9 oraz udział w wysokości 12/180 części w działce stanowiącej drogę dojazdową położoną w obrębie 3 Bielsk Podlaski oznaczonej numerem geodezyjnym 1756/21 o pow. 0,2052 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o nr BI1P/00048460/2.

Suma oszacowania działek nr 1756/27 i 1756/21 wynosi 529 849,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 353 232,67 zł.

Rękojmia 52 984,90 zł.

 

godz. 10:30

druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Kłopoty Bujny oznaczonej jako działka nr 140 o pow. 0,48 ha, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00006424/6.

Suma oszacowania wynosi 224 532,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 149 688,00 zł.

Rękojmia 22 453,20 zł.

 

godz. 11:00

druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej (budynkiem mieszkalnym drewnianym, stodołą murowaną, spichlerzem, przybudówką położonej w obrębie gruntów miejscowości Wodźki oznaczonej jako działka 135/1 o pow. 0,21 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o nr BI1P/00035508/7.

Suma oszacowania wynosi 53 050,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 366,66 zł.

Rękojmia 5 305,00 zł.

 

godz. 11:30

druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Nowosiółki oznaczonej jako działki nr 497/3 i 497/4 o łącznej pow. 7,0640 ha,  

posiadające założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach BI3P/00030565/3.

Działka nr 497/3 o powierzchni 5, 8794 ha.

Suma oszacowania wynosi 76 728,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 51 152,00 zł.

Rękojmia 7 672,80 zł.

Działka nr 497/4 o powierzchni 1,1846 ha.

Suma oszacowania wynosi 158 924,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105 949,33 zł.

Rękojmia 15 892,40 zł.

 

godz. 12:00

druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki nr 3442/2 i 3443/2
o łącznej pow. 1,1086 ha położonej w obrębie Siemiatycze, ul. Kościuszki 106, posiadająca założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00014110/1.

Suma oszacowania działek nr 3442/2 i 3443/2 o łącznej pow. 1,1086 ha wynosi 2 998 265,00 zł (brutto).

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 998 843,33 zł (brutto).

Rękojmia 299 826,50 zł.

Nieruchomość jest obciążona podatkiem VAT w wysokości 23% na zasadzie ustawy o podatku VAT (Dz.U.177/11 p. 1054 j.t).

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kościuszki, Białostocka
Miasto: Bielsk Podlaski, Kłopoty Bujny, Wodźki, Nowosiółki, Siemiatycze, 
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone