strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Działka o pow. 605 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-18
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 605 m2
Cena wywoławcza: 225 292,50
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 116/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 - działając na podstawie art. 953 kpc - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 lutego 2016 r. o godzinie 8:30

(wadium wyłącznie na konto komornika)

 

w sali nr 15 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 14.09.2077 r. - działka nr 39/4 o pow. 605 m2  położona w miejscowości: Poznań, ul. Leśników 8 - obręb Głowieniec, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr: PO2P/00067958/8. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 149,69 m2, dwoma garażami o pow. 27,57 m2 i 26,48 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 29,95 m2. Budynek nieużytkowany przez klika lat, zdewastowany - stan określono jako mierny do remontu kapitalnego. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 300 390,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 225 292,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości: 30 039,00 zł. Rękojmia powinna być uiszczona konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem w dniu 12.02.2016 r. godz. 13:30. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Leśników
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone