strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Działka niezabudowana i zabudowana budynkami usługowymi – stacja kontroli pojazdów, stacja paliw, biura w Maszewiu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-02
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana i zabudowana budynkami usługowymi – stacja kontroli pojazdów, stacja paliw, biura w Maszewiu
Cena wywoławcza: 48 232,91
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1449/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

2 marca 2016 r. o godz. 14:30

 

 sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej budynkami opisanymi w rejestrze budynków jako nr ewid. 40 o pow. użytkowej 289,80 m2 – stacja diagnostyki pojazdów, nr ewid 42 – handlowo-usługowy (budynek obsługi klienta z zadaszeniem nad urządzeniami stacji paliw wraz ze zbiornikami podziemnymi i naziemnymi – na gaz) o pow. użytkowej 185,28 m2, nr ewid. 43 – innym, niemieszkalnym (zaplecze stacji diagnostyki pojazdów) o pow. użytkowej 48,58 m2, nr ewid. 50 – inny niemieszkalny i częściowo biurowy, nr ewid. 57 (budynki hali napraw z myjnią i zapleczem) o łącznej pow. użytkowej 1 108,99 m2, nr ewid. 65 i częściowo (w zakresie pomieszczeń nr 15 i 16 oraz fragmentu korytarza – budynku nr ewid. 57 (budynek biurowy) o łącznej pow. użytkowej 343,78 m2, nr ewid. 56 – handlowo-usługowym i częściowo budynek nr ewid. 57 (część restauracji z salą bankietową) – o łącznej powierzchni użytkowej 721,52 m2, na poddaszu budynku usytuowane jest mieszkanie o pow. użytkowej 93,04 m2. Nieruchomość położona jest na działce nr ewid. 173/1 o powierzchni 16 890 m2 w miejscowości Maszewo, przy ul. Jedności Narodowej 23a.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00028383/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 6 828 642,00 zł + 23% VAT, tj. 1 570 587,66 zł = 8 399 229,66 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 5 121 481,50 zł + 23% VAT, tj. 1 177 940,75 zł = 6 299 422,25 zł.

Rękojmia wynosi 839 922,96 zł.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

2 marca 2016 r. o godz. 14:45

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej wraz z zagospodarowaniem terenu – utwardzenie betonowe na powierzchni około 1/4 działki, oznaczonej nr ewid. 36/1 o powierzchni 1 965 m2  - klasa bonitacyjna Bi. Nieruchomość położona jest w miejscowości Maszewo, obręb nr 1, gmina Maszewo. Prawo własności nieruchomości należy do Gminy Maszewo, natomiast prawo wieczystego użytkowania przysługuje do dnia 14 listopada 2101 roku dłużnikowi.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00037694/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 52 285,00 zł + 23% VAT, tj. 12 025,55 zł = 64 310,55 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 39 213,75 zł + 23% VAT, tj. 9 019,16 zł = 48 232,91 zł.

Rękojmia wynosi 6 431,05 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 1.03.2016 r. na konto komornika nr

46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA

(decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jedności Narodowej
Miasto: Maszewo
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone