strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Otwocku Piotr Gajdosz
Działka o powierzchni 5 500 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-22
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o powierzchni 5 500 m2
Cena wywoławcza: 279 624,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 170/15
Opis:

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1O/00039439/4

(dotyczy sygn. akt I Co 459/15)

w sprawach prowadzonych łącznie pod wspólną sygn. akt Km 170/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan Gajdosz, Kancelaria komornicza w Otwocku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 lutego 2016 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, w sali nr 1, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości (działka ewidencyjna o numerze 291 o powierzchni 5 500 m2, opisana w rejestrze gruntów jako: grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, inne tereny zabudowane), położonej w miejscowości Emów (gmina Wiązowna) przy ul. Sosnowa, 05-462 Emów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00039439/4 – stanowiącej własność dłużnika: (…).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 419 437,00 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych) brutto (kwota zawiera podatek VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 279 624,67 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy) brutto (kwota zawiera podatek VAT 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: 41 943,70 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w banku

PKO BP S.A. nr 98 1020 1026 0000 1702 0242 3242

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sosnowa
Miasto: Emów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone