strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Sławomira Molenda - Myszkowska
Działki o pow. 0,9300 ha, 0,2600 ha i zabudowana gospodarczo w gm. Magnuszew
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-24
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,9300 ha, 0,2600 ha i zabudowana gospodarczo w gm. Magnuszew
Cena wywoławcza: 1 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 389/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 952 i 953 kpc, że w dniu

 

24 lutego 2016 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kozienicach w sali nr V odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci:

numer działki i numer księgi wieczystej

położenie

obszar działki

klasa gruntu

suma oszacowania

cena wywołania (3/4 sumy oszacowania)

wysokość rękojmi

71/5

nr KW

RA1K/00039035/4

Przewóz Stary, gm. Magnuszew

0,93

ha

dr

LZ-PsIV

PsIV

RIVa

S-RIVa

 

22 000,00 zł

16 500,00

2 200,00 zł

90

nr KW

RA1K/00020858/3

Przewóz Stary, gm. Magnuszew

0,26

ha

B-ŁIV

B-RII

B-RIIIa

Lz-ŁIII

Lz-PsVI

32 000,00 zł

24 000,00

3 200,00 zł

 

94

Nr KW

RA1K/00020858/3

Przewóz Stary, gm. Magnuszew

0,49 ha

Lz-ŁIV

ŁIV

RIIIa

15 000,00 zł

11 250,00

1 500,00

162

Nr KW

RA1K/00039036/1

Przewóz Stary, gm. Magnuszew

0,08 ha

RIIIa

2 000,00 zł

1 500,00

200,00

stanowiących własność dłużnika: Stanisław Gabriel Gietka, zam. Przewóz Stary 20, 26-910 Magnuszew.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Działka nr 71/5 o powierzchni 0,9300 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Teren działki znacznie zaniżony w stosunku do rzędnej drogi. Działka położona w obszarze NATURA 2000 – Dolina Środkowej Wisły PLB 14004. Na działce jest częściowo staw, a częściowo działka jest zadrzewiona. Za stawem z tyłu działka jest częściowo użytkowana rolniczo – jest uprawiana fasola. Od strony zachodniej działka jest częściowo zajęta pod drogę. Klasa gruntu: dr, LZ-PsIV, PsIV, RIVa, S-RIVa.

Działka nr 90 o powierzchni 0,2600 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta w szerokości frontu około 19 metrów i długości około 136 metrów. Od frontu w części siedliskowej działka jest zabudowana starym płotem ze sztachet. W ogrodzeniu tym jest brama i furtka rozwierna także ze sztachet. Za budynkiem na działce jest częściowo staw, a poza tym działka jest zakrzaczona. Od frontu przy furtce rożnie kilka thuji, jest lampa. Na działce po lewej stronie studnia kopana z nakrywą drewnianą. Po prawej stronie na działce są dwa gołębniki drewniane nie przedstawiające większej wartości. Klasa gruntu: B-ŁIV, B-RII, B-RIIIa, Lz-ŁIII, Lz-PsVI.

Działka zabudowana:

  1. drewnianym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, o powierzchni użytkowej 37,80 m2 – posadowionym po prawej stronie działki,
  1. murowaną stodołą powierzchni użytkowej 86,40 m2 – posadowioną w poprzek działki,
  1. murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 26,35 m2 – posadowionym przy lewej granicy działki.

 

1. opis drewnianego budynku mieszkalnego

Drewniany budynek mieszkalny wolnostojący 1-kondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 37,80 m2. Zadaszenie 2-spadowe kryte papą, elewacja obita płytą pilśniową. Okna stare drewniane, drzwi wejściowe stare drewniane. Widoczna podłączona energia elektryczna.

Powierzchnia zabudowy według EGiB

42,00 m2

Powierzchnia użytkowa budynku

37,80 m2

Rok budowy według EGiB

1960

Wiek w dacie przyjęcia stanu

55 lat

2. opis murowanej stodoły – stan awaryjny

Murowana stodoła o powierzchni użytkowej 86,40 m2 1-klepiskowa, częściowo murowana z cegły cementowej. Dach 2-spadowy kryty eternitem falistym. W środku po prawej stronie jest wydzielone pomieszczenie inwentarskie. Wierzeje drewniane, klepisko gliniane. Obiekt bez instalacji.

Powierzchnia zabudowy według EGiB

96,00 m2

Powierzchnia użytkowa budynku

86,40 m2

Rok budowy według EGiB

1965

Wiek w dacie przyjęcia stanu

50 lat

3. opis murowanego budynku gospodarczego

Murowany budynek gospodarczy 1-kondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 26,35 m2, murowany z pustaka siporex. Dach 1-spadowy kryty papą. Elewacja nieotynkowana. Schody zewnętrzne betonowe, rynny z blachy, jedno okno nowsze drewniane, brak stropu. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną.

Powierzchnia zabudowy według EGiB

31,00 m2

Powierzchnia użytkowa budynku

26,35 m2

Rok budowy według EGiB

1965

Wiek w dacie przyjęcia stanu

50 lat

Działka nr 94 o powierzchni 0,4900 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 19 metrów i długości około 257 metrów. Działka niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana rolniczo – aktualnie posadzone są ogórki. Klasa gruntu: Lz-ŁIV, ŁIV, RIIIa.

Działka nr 162 o powierzchni 0,0800 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 10 metrów i długości około 78 metrów. Teren działki płaski. Działka niezabudowana, częściowo użytkowana rolniczo, a częściowo zadrzewiona. Klasa gruntu: RIIIa.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika:

BGŻ BNP PARIBAS 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się

do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Kozienicach do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przewóz Stary
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone