strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. 37,51 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 37,51 m2
Cena wywoławcza: 35 577,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3070/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 marca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Tarnowie przy ul. Pułaskiego 64/17, stanowiący własność dłużnika: Barbara Urbaś, zam. ul. Pułaskiego 64/17, 33-100 Tarnów, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Tarnów pod numerem księgi wieczystej TR1T/00085628/3.

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na parterze 5-kondygnacyjnego, 4-klatkowego budynku wielomieszkaniowego. Mieszkanie składa się z 3 izb – 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,51 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 38/2663 części i podlega wieczystemu użytkowaniu działek 88/79 i 88/163 obrębu nr 170 objętych księgą wieczystą TR1T/00056541/7. Zarządcą budynku jest Miejski Zarząd Budynków w Tarnowie.

Wartość szacunkowa udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości wynosi 47 437,00 zł.

(słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 35 577,75 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 75/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 25.02.2016 r. oraz 3.03.2016 r. w godz. 10:00-11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pułaskiego
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone