strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Fabryczna Kamila Jaworek
Działka niezabudowana o pow. 0,1000 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-23
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 0,1000 ha
Cena wywoławcza: 131 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 174/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00291150/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Kamila Jaworek, Kancelaria Komornicza we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 lutego 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5, w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Kominiarskiej, gmina Wrocław, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00291150/2.

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość składa się z jednej działki w kształcie zbliżonym do prostokąta z niewielkim wcięciem na drogę dojazdową. Teren ogrodzony od strony wschodniej, zachodniej i północnej płotem z elementów betonowych, natomiast od strony południowej nieruchomość połączona funkcjonalnie z zabudowaną działką nr 21/9. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, utwardzoną tłuczniem. Według ewidencji gruntów: działka nr 21/8, powierzchnia 0,1000 ha, nazwa obrębu: Lipa Piotrowska, oznaczenie użytków: RV – 0,1000 ha.

Suma oszacowania wynosi 175 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającego przetarg (decyduje data wpływu na konto komornika, w przypadku wpłaty na rachunek bankowy).

Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub konto komornika:

BGŻ S.A. Centrala Departament Operacji Krajowych

65 2030 0045 1110 0000 0273 2880.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, I Wydział Cywilny przy ul. Świebodzkiej 5 we Wrocławiu na 3 dni przed licytacją. Odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz z mapką oraz wypisem z rejestru gruntów jest do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 349 79 18

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kominiarska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone