strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grzegorz Antoszewski w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,2200 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-10
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,2200 ha
Cena wywoławcza: 80 850,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

Syndyk masy upadłości Grzegorza Antoszewskiego ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż:

 

prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 390 i 391, o powierzchni 0,2200 ha, położonej w miejscowości Chechło II (gmina Dobroń, powiat pabianicki, woj. Łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1L/00036919/4.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 80 850,00 zł, stanowiącą 70% ceny wynikającej z operatu szacunkowego.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2016 roku do godziny 15:30 w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) lub przesłać je na ten adres listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Biura Podawczego Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2016 roku w gmachu Sądu w sali nr 119 o godzinie 13:30. (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A w  Warszawie).

Oferta powinna zawierać: dokładne oznaczenie oferenta, osoby reprezentującej oferenta, proponowanej ceny zakupu (nie niższej od ceny wywoławczej), oświadczenie o ustroju majątkowym osoby fizycznej oraz zgodę współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, zobowiązanie do pokrycia kosztów nabycia nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, opisem i oszacowaniem, podpis oferenta.

Oferent jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 8 085,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 48 1090 1043 0000 0001 3060 0884, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Wadium winno być uiszczone przed datą złożenia oferty, najpóźniej do dnia 1 marca 2016 roku.

 

Z regulaminem sprzedaży, operatem szacunkowym oraz przedmiotem sprzedaży można się zapoznać po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej: rajmund.wisniewski@syndyklewandowski.pl.

 

Pobierz: Operat.pdf

 

Pobierz: Warunki.pdf

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chechło II
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone