strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Adam Łozowski
Lokale o pow. 25,20 m2 i 39,78 m2 w Masłowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-07
Godzina: 15:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokale o pow. 25,20 m2 i 39,78 m2 w Masłowie
Cena wywoławcza: 46 097,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 422/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 marca 2016 r. o godz. 15:45

 

 sala 20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1.   LOKALU NR 4 STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ o powierzchni 25,20 m2, powierzchnia pomieszczeń przynależnych to 19,42 m2, położonego w miejscowości Masłów, Wiśniówka 6, posiadający założoną Księgę Wieczystą nr KW: KI1L/00091884/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach;

2.   LOKALU NR 3 STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ o powierzchni 39,78 M2, powierzchnia pomieszczeń przynależnych 13,02 m2, położonego w miejscowości Masłów, przy Wiśniówka 6, posiadający założoną Księgę Wieczystą nr KW: KI1L/00091939/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach;

stanowiącej własność dłużnika: (…),

dla nieruchomości wspólnej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o nr KI1L/00091883/4.

Nieruchomość nr 1 oszacowana jest na kwotę: 61 463,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 46 097,25 zł.

Nieruchomość nr 2 oszacowana jest na kwotę: 105 752,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 79 314,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto Komornika w

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II Oddział w Kielcach nr

12 1020 2629 0000 9402 0015 8725.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wiśniówka
Miasto: Masłów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone