strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Braniewie Marek Karpiński Kancelaria Komornicza w Braniewie
Działki niezabudowane, budynek mieszkalny o pow. 94,50 m2 i budynki gospodarcze
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-01
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane, budynek mieszkalny o pow. 94,50 m2 i budynki gospodarcze
Cena wywoławcza: 3 639,66
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1301/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00000259/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 marca 2016 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Braniewie I Wydział Cywilny, 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 14-526 Płoskinia, Długobór,   

dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00000259/0, należącej do dłużnika: (…).

Opis nieruchomości:

1)   działka gruntu nr 59 o powierzchni 0,1500 ha (oznaczenie użytków: Br-RIIIb, PsIII) zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 94,50 m2, budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 116,03 m2, budynkiem stodoły o pow. 80,30 m2 oraz budynkiem obory o pow. 82,97 m2;

2)   niezabudowana działka gruntu nr 136/1 o pow. 1,6600 ha (oznaczenie użytków: RIVa, RIVb, PsIII, PsIV, N);

3)   niezabudowana działka gruntu nr 243 o pow. 0,1800 ha (oznaczenie użytków: RIIIb);

4)   niezabudowana działka gruntu nr 138/3 o pow. 4,1785 ha (oznaczenie użytków: RIIIb, RIVa, ŁIV, N).

Suma oszacowania oraz suma wywołania wynosząca 3/4 sumy oszacowania poszczególnych działek są następujące:

-        zabudowana działka nr 59: suma oszacowania wynosi 296 300,00 zł, zaś wywołania 222 225,00 zł;

-        działka nr 136/1: suma oszacowania wynosi 47 159,18 zł, zaś cena wywołania 35 369,39 zł;

-        działka nr 243: suma oszacowania wynosi 4 852,88, zaś cena wywołania 3 639,66 zł;

-        działka nr 138/3: suma oszacowania wynosi 81 687,94 zł, zaś cena wywołania 61 265,96 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania danej działki, tj.:

-        zabudowana działka nr 59: rękojmia w kwocie 29 630,00 zł;

-        działka nr 136/1: rękojmia w kwocie 4 715,92 zł;

-        działka nr 243: rękojmia w kwocie 485,29 zł;

-        działka nr 138/3: rękojmia w kwocie 8 168,79 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego w Braniewie przy ul. Morskiej 21B odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, a na 3 dni przed terminem licytacji wolno przeglądać ww. dokumenty w Sekretariacie Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Braniewie przy ul. Sądowej 1 pod sygn. akt I Co 298/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Długobór
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone