strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 56,40 m2, 2 pokoje,
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-01
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 56,40 m2, 2 pokoje,
Cena wywoławcza: 40 156,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2459/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu

 

1 marca 2016 r. o godz. 14:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Chmielno 51A/2, gm. Lwówek Śl. Lokal położony jest na działce nr 861/2 o pow. 0,1952 ha. Lokal mieszkalny nr 2, o Pu – 56,40 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, spiżarki, przedpokoju, pomieszczenia przynależnego (piwnicy) o Pu – 12,40 m2, położony na I piętrze – poddaszu, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dwukondygnacyjnym, w miejscowości Chmielno 51A, działka nr 861/2, o pow. 0,1952 ha (1 952 m2), AM – 1, gmina Lwówek Śląski, pow. lwówecki, woj. dolnośląskie. Przyjęto średni stan techniczny budynku. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 2036/10000 nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00021556/1).

Lokal stanowi odrębną nieruchomość, stanowi własność dłużnika w całości.

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00025594/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 60 235,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 40 156,67 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 6 023,50 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:  
Miasto: Chmielno
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone