strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pułtusku Piotr Teofilak
Działka zabudowana o pow. 0,56 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-03
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 0,56 ha
Cena wywoławcza: 169 950,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1015/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Piotr Teofilak Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 marca 2016 r. o godz. 10:15

 

 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Gostkowo, gm. Obryte, działka nr 14 o pow. 0,56 ha, stanowiącej własność dłużników: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku nr OS1U/00030004/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 226 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 169 950,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na rachunek komornika lub konto depozytowe sądu przy którym działa komornik. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Pułtusku, lub rachunek bankowy komornika.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Stosownie do art. 953 § 1 pkt 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwu tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gostkowo
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone