strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pułtusku Piotr Teofilak
Działki niezabudowane o łącznej pow. 5,0009 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-01
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane o łącznej pow. 5,0009 ha
Cena wywoławcza: 75 066,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 816/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Piotr Teofilak Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

1 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pułtusku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Strzegocin, działki nr 163/1, 181/1 i 201/1 o łącznej powierzchni 5,0009 ha,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku nr OS1U/00001614/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 112 600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 75 066,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na rachunek komornika lub konto depozytowe sądu, przy którym działa komornik. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Pułtusku, lub rachunek bankowy komornika.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Stosownie do art. 953 §1  pkt 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Strzegocin
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone