strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Legnicy Karol Kułakowski
Nieruchomość zabudowana o pow. 1 098 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-10
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana o pow. 1 098 m2
Cena wywoławcza: 692 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 901/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski ogłasza, że dnia

 

10 marca 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3, w sali nr 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej w Legnicy, przy ul. Senatorskiej 17, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00067145/1.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana położona w granicach działki gruntu nr 594/2 obszaru 1 098 m2, przy ul. Senatorskiej 17 w obrębie nr 9 – Fabryczna w Legnicy, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW LE1L/00067145/1. Użytkownikiem wieczystym działki gruntu nr 594/2 oraz właścicielem budynków i budowli, stanowiących odrębny przedmiot własności jest „INTER” Sp. z o.o. zs. w Łodzi. W skład nieruchomości wchodzi: prawo użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. działki gruntu 594/2 obszaru 1 098 m2, wraz z infrastrukturą techniczną, tj.: ogrodzeniem fragmentarycznym terenu z elementów stalowych od strony ul. Senatorskiej i mur ceglany otynkowany od strony ul. Emilii Plater, utwardzeniem terenu (nawierzchnia betonowa), uzbrojeniem (energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz w drodze), budynek produkcyjny o powierzchni użytkowej 2 553,00 m2, budynek portierni o pow. 9,5 m2.

Suma oszacowania wynosi 1 038 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 692 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 103 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy

78 1020 3017 0000 2102 0116 4094.

W dniu 3.03.2016 r. wolno oglądać nieruchomość o godz. 12:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem (najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem oględzin) oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją codziennie w godzinach od 9:00 do 14:00 przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (76) 856 56 74

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Senatorska
Miasto: Legnica
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone