strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
IMGW- PIB 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 Oddział Morski w Gdyni
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 1 027 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-22
Godzina: 10:20:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 1 027 m2
Cena wywoławcza: 37 300,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Oddział Morski w Gdyni, 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 42,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Resku.

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 784/2, o pow. 1 027 m2, położona w miejscowości Resko, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, przy ul. Śląskiej, znajdująca się w wieczystym użytkowaniu.

Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryficach, z siedzibą zamiejscową w Łobzie, KW nr SZ1L/00025276/2.

 

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 37 300,00 zł.

WADIUM: 3 730,00 zł.

 

Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.

Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 3 730,00 zł do dnia 19 lutego 2016 r. na rachunek bankowy IMGW-PIB: BZ WBK 94 1090 1014 0000 0001 2047 1950.

Oferty należy składać w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział Morski w Gdyni, 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 42 do dnia 22 lutego 2016 r. do godz. 10:00, decydująca jest data wpływu oferty. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie, opatrzona dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości IMGW-PIB w Resku” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 10:20 w siedzibie Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę, odwołania przetargu bez podania przyczyny, zatrzymania wadium w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy.

Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który dostępny jest do wglądu osób zainteresowanych w siedzibie Oddziału Morskiego IMGW-PIB oraz na stronie internetowej sprzedającego www.imgw.pl i www.baltyk.pogodynka.pl.

Dalsze informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 628 81 98.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Śląska
Miasto: Resko
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone