strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Nieruchomości w Nowogardzie i Boguszycach - udziały
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Nowogardzie i Boguszycach - udziały
Cena wywoławcza: 4 195,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2040/07
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 marca 2016 r. o godz. 10:00

 

sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako:

udział 1/2 w nieruchomości położonej w Nowogardzie przy ul. Dębowej 2, gm. Goleniów, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00012652/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, piętrowym z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym z dobudowanym garażem.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 286 600,00 zł.

I cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 214 950,00 zł.

Rękojmia wynosi 28 660,00 zł.

 

7 marca 2016 r. o godz. 10:30

 

sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako:

udział w 1/2 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Nowogard, ul. Nadtorowa 14b, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00016971/1.

Nieruchomość składa się z działki nr ewid. 64/5 o powierzchni 830 m2, symbol użytku dla działki - Ba, działki nr ewid. 64/6 o powierzchni 3 504 m2, symbol użytku dla działki - Ba oraz działki nr ewid. 64/7 o powierzchni 26 975 m2, symbol użytku dla działki - Ba. Kształt działek: korzystny, dość otwarty, przypominający wydłużony prostokąt. Teren działki; płaski warunku gruntowo wodne – przeciętne. Nasłonecznienie – przeciętne. Sposób użytkowania: nieruchomości zabudowane są budynkiem magazynu zbożowego dwunawowy, budynkiem magazynu zbożowego, budynkiem gospodarczo-socjalnym, magazynkiem gospodarczym, stacją paliw, budynkiem wagi, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu ogrodzenie, infrastruktura. Uzbrojenie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej: instalacja elektryczna, instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna. Działki graniczą z: od strony północnej z działką nr 60 stanowiącą drogę dojazdową – ulicą Nadtorową, od strony południowej z działką nr 66 wykorzystywaną na cele komercyjne, od strony wschodniej z działkami nr 65 i 64/6 wykorzystywanymi na cele komercyjne, od strony zachodniej z działkami nr 64/4, 64/3 wykorzystywanymi na cele komercyjne.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 921 830,00 zł.

I cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 441 372,50 zł.

Rękojmia wynosi 192 183,00 zł.

 

7 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako:

udział 1/6 w nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości: Boguszyce, gm. Nowogard, działka nr 50 i 62 o łącznej pow. 4,62 ha, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą, zapisanej w KW SZ1O/00032999/1.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 5 594,00 zł.

I cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 4 195,50 zł.

Rękojmia wynosi 559,40 zł.

Przystępujący do ww. licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 4.03.2016 r. na konto komornika

46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA

(decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dębowa, Nadtorowa
Miasto: Nowogard, Boguszyce
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone