strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Syndyk masy upadłości CONCORDIA Sp. z o.o.
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - CONCORDIA
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-01
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - CONCORDIA
Cena wywoławcza: 1 980 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 Ogłoszenie będzie przedmiotem emisji w Gazecie Wyborczej w dniu 08.03.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

 

Syndyk masy upadłości CONCORDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu ogłasza przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż Zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Szwalnia”, w skład której wchodzi:

  1. Nieruchomość przemysłowa zabudowana w postaci prawa użytkowania wieczystego  działek gruntu położonych w Legnicy przy ul. Głogowskiej nr 49-57, obręb 0004  Czarny Dwór nr 628/7 o pow. 11 108 m2, nr 628/8 o pow. 4 631 m2 oraz działki nr 628/9 o pow. 1 975 m2 objętych księgą wieczystą nr LE1L/00046760/5 oraz działki nr 628/5 o pow. 50 m2 objętej księgą wieczystą nr LE1L/00046761/2 – o łącznej powierzchni działek 17 764 m2 wraz z budynkami, w tym budynek produkcyjny z parterowymi przybudówkami o pow. użyt. 2 555 m2, budynek magazynu surowca o pow. użyt.  242 m2, budynek socjalno-warsztatowy o pow. użyt. 765 m2, budynek magazynu dzianin o pow. użyt. 627 m2, budynek portierni o pow. użyt. 231 m2 i budynek kotłowni o pow. użyt. 337 m2 wraz z budowlami oraz pełną infrastrukturą techniczną.
  1. Ruchomości wg wykazu na dzień ogłoszenia przetargu:

-       środki trwałe grupy 3, 4, 5, 6, 7 i 8,

-       wyroby gotowe,

-       materiały, półprodukty i produkty w toku,

-       wyposażenie.

  1. Wartości niematerialne i prawne

za cenę łączną 1 980 000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2016 r. o godz. 10:30 w sali 211 w siedzibie Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19. Warunki przetargu określa Regulamin przetargu, który jest do wglądu w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego pokój 206 powyższego Sądu oraz w Zakładzie produkcyjnym upadłego w Legnicy przy ul. Głogowskiej 49-57. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg sygn. akt V GUp 22/15 w terminie14 dni licząc od daty emisji obwieszczenia w prasie

na adres Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wys. 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości BZ WBK S.A. O. Legnica nr 28 1090 2066 0000 0001 3111 8945

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dodatkowych rokowań oraz prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu, w tym jego unieważnienie – bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje o sprzedaży można uzyskać

w zakładzie produkcyjnym upadłego lub pod nr tel. 604 147 318 i 600 538 538.

 

Pobierz: Zdjęcia.docx

Pobierz: Zdjęcia2.doc

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bolesławiec
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone