strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Zabudowana nieruchomość w Aleksandrowie Łódzkim
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-10
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość w Aleksandrowie Łódzkim
Cena wywoławcza: 38 137,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 339/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

10 marca 2016 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr X, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 257 i udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności budynku mieszkalnego, położonych w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Szczęśliwej 8, dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00037861/9.

Użytkownikiem wieczystym gruntu w udziale 1/2 części oraz współwłaścicielem budynku w udziale 1/2 części jest:

(…)

Licytowany udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu i udział w prawie własności budynku wzniesionego na tym gruncie oszacowany jest na kwotę 50 850,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest 38 137,50 zł (trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 50/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 5 085,00 zł (pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o numerze:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 339/12 i inne) bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytację w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6 (sygn. akt sąd. I Co 119/15).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szczęśliwa
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone