strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,2980 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-02
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,2980 ha
Cena wywoławcza: 108 466,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 8709/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 marca 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30, w sali nr 130, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, należącej do dłużnika: (…),

położonej w Sulistrowicach, gm. Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00197819/1.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach dwóch sąsiadujących ze sobą działek gruntu oznaczonych nr 269/1 o powierzchni 0,1543 ha oraz nr 269/2 o powierzchni 0,1437 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2980 ha. Nieruchomość narożna o kształcie zbliżonym do trapezu, jest niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewkami i krzewami, stanowi teren odłogowanej roli. Brak przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej letniskowej, przy czym niewielki fragment działki nr 269/1 przeznaczony jest pod drogę wewnętrzną, która może być zaliczona do kategorii dróg gminnych.

Suma oszacowania wynosi 162 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 8709/14”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 17.02.2016 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 13:00 do godz. 13:30.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sulistrowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone