strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Szymon Herda
Działki 504/1 i 504/2 w Krakowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-05
Godzina: 11:35:00
Przedmiot sprzedaży: Działki 504/1 i 504/2 w Krakowie
Cena wywoławcza: 224 700,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1412/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Szymon Herda zawiadamia, że w dniu

 

5 kwietnia 2016 r. o godz. 11:35

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr K-112 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako należący do dłużnika udział w wysokości 1/6 części w nieruchomość gruntowej zabudowanej budynkami w zabudowie szeregowej, stanowiącej działkę numer 504/1, położoną w Krakowie przy ul. Brogi 37 oraz działkę numer 504/2, położoną w Krakowie przy ul. Pogodnej 1, objętej księgą wieczystą o numerze KR1P/00032866/6.

 

Przedmiotowy udział oszacowany jest na kwotę 299 600,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 224 700,00 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 29 960,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być wpłacona na rachunek bankowy komornika nr 66 8619 0006 0030 0325 8033 0001, złożona w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 29 marca 2016 r. o godz. 13:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika przy ul. Żółtej Ciżemki 3/2 w Krakowie (tel. (12) 292 01 39).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Brogi, Pogodna
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone