strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-03
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki
Cena wywoławcza: 14 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 260/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

3 marca 2016 r. o godz. 10:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się:

 

PIERWSZA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Krzęcin, gm. Skawina, składającej się z: niezabudowanej działki  ewidencyjnej nr 1311 o powierzchni 0,55 ha,  niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1121 o powierzchni 0,87 ha, niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1119 o powierzchni 0,84 ha, niezabudowanej działki  ewidencyjnej nr 1128 o powierzchni 0,51 ha, niezabudowanej działki  ewidencyjnej  nr 1170 o powierzchni 0,33 ha (działki posiadają wydłużony kształt, znajdują się na  terenach  rolniczych), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr: KR3I/00020652/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 1311 oszacowana jest na kwotę: 30 800,00 zł,

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 1121 oszacowana jest na kwotę: 39 846,00 zł, 

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 1119 oszacowana jest na kwotę: 38 472,00 zł,

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 1128 oszacowana jest na kwotę: 25 143,00 zł,

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 1170 oszacowana jest na kwotę: 19 668,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 1311 wynosi:  23 100,00 zł,

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 1121 wynosi:  29 900,00 zł,

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 1119 wynosi:  28 900,00 zł,

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 1128 wynosi:  18 900,00 zł,

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 1170 wynosi:  14 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:

- za działkę ewidencyjną nr 1311 wadium wynosi: 3 100,00 zł,

- za działkę ewidencyjną nr 1121 wadium wynosi: 4 000,00 zł,

- za działkę ewidencyjną nr 1119 wadium wynosi: 3 850,00 zł,

- za działkę ewidencyjną nr 1128 wadium wynosi: 2 550,00 zł,

- za działkę ewidencyjną nr 1170 wadium wynosi: 2 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem licytacji.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. gdy jednak cena przewyższa kwotę: 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny , przy czym reszta ceny powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce  lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wieliczka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone