strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działka niezabudowana o pow. 3 262 m2 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-26
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 3 262 m2 ha
Cena wywoławcza: 320 550,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 563/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

26 lutego 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 121 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- nieruchomości położonej w miejscowości Skawa 256, gm. Raba Wyżna, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00071663/7, składająca się z działki ewidencyjnej nr 3481/3 o powierzchni 0,3262 ha (3262 m2) z zabudowaniami mieszkalno-gospodarczymi, stanowiącej własność dłużników: (…) – na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Przedmiotową nieruchomość stanowi działka nr 3481/3 o powierzchni 0,3262 ha (3262 m2), budynek mieszkalny nr 256, kompleks zabudowań gospodarczych (wiata, stodoła i obora) oraz stary murowany budynek mieszkalny bez numeru – położone na ww. działce.

Działka gruntu nr 3481/3 znajduje się wg MPZP w terenie „przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i zagrodową”. Budynek oznaczony nr 256 jest parterowym, częściowo podpiwniczonym, drewnianym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem. Do jego południowej ściany przylega kompleks zabudowań gospodarczych (wiata, stodoła, obora) a do nich przylega stary budynek mieszkalny (bez numeru). Zabudowania pokryte łączonym dachem – obłożonym blachą dachówkową na więźbie drewnianej.

Budynek mieszkalny nr 256 o powierzchni zabudowy 131,50 m2, powierzchni użytkowej 128,00 m2, kubatura ok. 785 m3. Rok budowy ok. 1950, po remoncie w 2006 r. Ilość kondygnacji: 1,5 – częściowo podpiwniczony. Technologia wykonania - drewniany z bali. Budynek o średnim standardzie użytkowym, w trakcie prac modernizacyjnych i wykończeniowych w niektórych pomieszczeniach na poddaszu.

Zabudowania gospodarcze (wiata, stodoła, obora) na działce 3481/3 - przybudowane od strony północnej do budynku mieszkalnego nr 256. Posiadają doprowadzenie energii elektrycznej. Więźba drewniana dwuspadowa, dach pokryty blachą dachówkową. Powierzchnia zabudowy 120 m2, pow. użytkowa budynku – 80,00 m2. Rok budowy ok. 1930 r.

Budynek mieszkalny „stary”. Powierzchnia zabudowy: 92,00 m2, powierzchnia użytkowa: 64,00 m2, rok budowy ok. 1930/40, bez podpiwniczenia, murowany z cegły, z poddaszem użytkowanym jako strych gospodarczy. Na parterze znajdują się 3 pokoje mieszkalne, przedpokój, kuchnia. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna (z budynku nr 256).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 427 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 320 550,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 42 740,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 405/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Skawa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone