strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Krakowie
Mercedes Benz Atego 1218 E4 12.0t, 2005 r.
(pojazdy - ciężarowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-25
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Mercedes Benz Atego 1218 E4 12.0t, 2005 r.
Cena wywoławcza: 22 275,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 lutego 2016 r. o godz. 12:00

 

w siedzibie tutejszego Organu egzekucyjnego w pokoju 626 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA PUBLICZNA

 

w trybie art. 105 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619) ruchomości będącej współwłasnością zobowiązanego (…).

 

 

Lp.

 

Marka i model

 

Rok prod.

 

Pojemność

silnika

Wartość oszacowania w zł brutto

Cena wywołania w zł brutto

 

1

Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ ATEGO 1218 E4 12.0t,

nr rej. KR 863VR

2005

4 250 cm3

29 700,00 zł

22 275,00 zł

 

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości.

 

Ww. pojazd można oglądać w Krakowie przy ul. Wybickiego 6 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 -12:30 po telefonicznym uzgodnieniu – tel. (12) 665 66 26.

Wycena pojazdu dokonana przez biegłego skarbowego znajduje się do wglądu w siedzibie tutejszego Organu egzekucyjnego w godzinach 8:00-14:00 w pokoju 626 po telefonicznym uzgodnieniu.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej pojazdu będącego przedmiotem oferty, tj. uprawnionemu pracownikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, do godz. 11:00  w dniu licytacji, lub na konto urzędu skarbowego, tj. nr 66 1010 1270 0046 7513 9120 0000 do dnia 24.02.2016 r. z dopiskiem „oferta Mercedes”. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu kwoty na konto urzędu.

Licytacja powyższego pojazdu nie dojdzie do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania.

Prawo własności ruchomości będących przedmiotem licytacji nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca jest zobowiązany uiścić natychmiast przynajmniej kwotę stanowiącą cenę wywołania, a pozostałą różnicę do godziny 12:00 dnia następnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia licytacji bez podania przyczyn. Licytacja może zostać odwołana również w przypadku niezachowania porządku lub powzięcia informacji o zmowie licytantów, niezależnie od możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania karnego zgodnie z art. 305 § 1 kk.

 

Pobierz: Wycena.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wybickiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone