strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Urządzenia i meble z salonu kosmetycznego
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-03
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Urządzenia i meble z salonu kosmetycznego
Cena wywoławcza: 15,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2207/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

w lokalu: Dom Aukcyjny DAWRO ul. Wodzisławska 8 we Wrocławiu odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Urządzenie kosmetyczne, Mikrodermabrazja diamentowa Rubica AC 230V, 50-60Hz, 80W

1 [szt.]

700,00 zł

525,00 zł

2.

Urządzenie kosmetyczne do peeling kawitacyjny ultradźwięki Rubica AC220-230V, 50Hz, 50W

1 [szt.]

500,00 zł

375,00 zł

3.

Urządzenie kosmetyczne Mezoterapia bezigłowa Rubica AC 230V, 50 Hz, 40W

1 [szt.]

1 200,00 zł

900,00 zł

4.

Łóżko kosmetyczne Panda, regulowane

1 [szt.]

900,00 zł

675,00 zł

5.

Łóżko kosmetyczne do masażu, regulowane

1 [szt.]

380,00 zł

285,00 zł

6.

Krzesło obrotowe, obicie koloru białego

2 [szt.]

80,00 zł *)

60,00 zł

7.

Komoda z 4 szufladami i 2 drzwiczkami,
kolor ciemny brąz

1 [szt.]

100,00 zł

75,00 zł

8.

Szafka stojąca z 2 drzwiczkami, kolor ciemny brąz

3 [szt.]

70,00 zł *)

52,50 zł

9.

Urządzenie do pielęgnacji twarzy Wapozon, aparat do rozmiękczania skóry

1 [szt.]

350,00 zł

262,50 zł

10.

Stojak na sprzęt z 4 szufladami, metalowe nogi

2 [szt.]

20,00 zł *)

15,00 zł

11.

Stojak na sprzęt z 3 szufladami, metalowe nogi

1 [szt.]

20,00 zł

15,00 zł

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej na 30 minut przed rozpoczęciem licytacji, tj. godz. 10:30. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik przed licytacją poinformuje czy wskazane ceny wywołania zawierają podatek VAT. W przypadku pozytywnej informacji komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wystawia faktury VAT.

Komornik informuje, że zgodnie z:

Art. 8671. §1 KPC przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (tj. kwotę 70,00 zł /poz. nr 1/, kwotę 50,00 zł - /poz. nr 2/, kwotę 120,00 zł - /poz. nr 3/, kwotę 90,00 zł - /poz. nr 4/, kwotę 38,00 zł - /poz. nr 5/, kwotę 8,00 zł - /poz. nr 6/, kwotę 10,00 zł - /poz. nr 7/, kwotę 7,00 zł - /poz. nr 8/, kwotę 35,00 zł - /poz. nr 9/, kwotę 2,00 zł -/ poz. nr 10/, kwotę 2,00 zł - /poz. nr 11/.), która może być uiszczona bezpośrednio przed licytacją do rąk komornika lub przelewem na rachunek bankowy komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział we

Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768 - w tytule przelewu: "rękojmia na licytację KM 2207/12 imię i nazwisko licytanta/".

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca

się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 8672. § 1.KPC Licytacja odbywa się publicznie.

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na

licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

§4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone