strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Joanna Bułka Kancelaria Komornicza
Grunt rolny o pow. 3 763 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-22
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Grunt rolny o pow. 3 763 m2
Cena wywoławcza: 220 950,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3026/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Joanna Bułka na podstawie art. 10136 kpc w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 lutego 2016 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 272, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 3 763 m2 (grunt rolny) należącej do dłużnika: (…), położonej: 55-020 Żórawina, numer działki 51/1, Wilkowice, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00222652/7.

Suma oszacowania wynosi 294 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 950,00 zł.

Zgodnie z przepisem art. 8671 kpc w związku z art. 10136 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na rachunek bankowy komornika prowadzony przez

ING Bank Śląski S.A. o numerze 24 1050 1575 1000 0090 3052 4616

lub wpłacić gotówką w kasie kancelarii. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się bezzwłocznie.             

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc).

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniach 9 lutego 2016 roku oraz 16 lutego 2016 roku w godzinach od 09:00 do 09:30, zaś w okresie dwóch tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (71) 773 22 28

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wilkowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone