strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Lokal, Ozorków
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-24
Godzina: 08:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal, Ozorków
Cena wywoławcza: 84 666,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2383/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 marca 2016 r. o godz. 8:45

 

 w Sądzie  Rejonowym  w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr IX  odbędzie się

 

DRUGA  LICYTACJA

 

nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 31, położonego w Ozorkowie przy ul. Nowe Miasto 16, dla którego Sąd Rejonowy
w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą numer LD1G/00079348/3,

dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 127 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, to jest kwotę 84 666,67 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć  67/100 złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 12 700,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Dosiady
o numerze:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 2383/14 i inne) bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytację w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd.
I Co 530/14).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ozorków
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone