strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak
Lokal mieszkalny, pow. 45 m2, 2 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny, pow. 45 m2, 2 pokoje
Cena wywoławcza: 156 074,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1041/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu

 

6 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej – lokalu położonego w miejscowości Kraków-Podgórze przy ul. Łużyckiej 67/59, stanowiącej własność dłużnika: (…) posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00411251/3, z nieruchomością związany jest udział w nieruchomości wspólnej w 4685/708164 częściach. Powierzchnia lokalu to 45 m2, położony na dziewiątej kondygnacji budynku wielorodzinnego, składa się z kuchni, łazienki z WC, dwóch pokoi, przedpokoju. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica
o powierzchni 1,85 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 208 099,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 156 074,25 zł.

 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 20 809,90 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię
i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 1041/14) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest
o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łużycka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone